Informatie
Doelstelling
Werkwijze
  Kromstraat
  | Huidige situatie
  | Impressie toekomstige situatie
  | Beelden start renovatie
  | Contactgegevens makelaar
 

VOM Delft BV: slagvaardig instrument voor een aantrekkelijke Delftse binnenstad

Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij (VOM) Delft BV is een vastgoedonderneming die vanuit een maatschappelijke oriëntatie winkel-, horeca- en bedrijfspanden in de Delftse binnenstad verwerft, herontwikkelt en exploiteert.

Uitgangspunt is dat in de panden van de VOM Delft BV ondernemingen een plek vinden die aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners van Delft als andere bezoekers van de binnenstad en een bijdrage leveren aan een levendige en leefbare omgeving. Op deze wijze levert de VOM Delft BV een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke binnenstad.

 

 

Doelstelling

Het doel van de VOM Delft BV is de positie van de historische binnenstad van Delft te versterken door op jaarbasis 5 panden te kopen of te huren en ervoor te zorgen dat deze panden worden verhuurd aan ondernemingen die bijdragen aan een aantrekkelijke Delftse binnenstad.

Door ontwikkelingen aan de vraag - en aanbodzijde van de detailhandelsmarkt is de historische binnenstad, evenals andere binnensteden in Nederland, onder druk komen te staan. Een verslechterde kwaliteit van het winkel- en horcabestand, minder Delftenaren die de eigen binnenstad bezoeken, en het ontstaan van minder aantrekkelijke straten zijn hiervan voorbeelden. Ook de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de binnenstad is voor verbetering vatbaar.

De VOM Delft BV richt zich op de volgende deelgebieden: de noordelijke helft van de binnenstad (Choorstraat, Vrouwjuttenland, Voldersgracht etc.), de Kromstraat en de Nieuwe Langendijk. Vastgoedobjecten in deze deelgebieden waarop de VOM Delft BV zich richt zijn veelal:
Panden die door hun strategische ligging bij kunnen dragen aan het bereiken van een rondgang van het zuidelijk gedeelte naar het noordelijk deel (en vice versa);
Panden die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de brancheringsdoelstelling;
Panden die een negatieve bijdrage leveren aan het straatbeeld c.q. het economisch functioneren van de straat in de weg staan (bv. leegstand of oneigenlijk gebruik); Overlastpanden, aandachtspanden.

 


 

Werkwijze

De onderneming richt zich nadrukkelijk op het aankopen/aanhuren, het opknappen en het -tijdelijk- exploiteren van vastgoedobjecten die het economisch functioneren van de binnenstad -kunnen- verbeteren. Panden die in bezit zijn of gehuurd worden door de VOM Delft BV worden verhuurd aan commerciële voorzieningen die directe omgeving leefbaarder maken en bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad.

 


 

Kromstraat

De VOM Delft BV heeft op woensdag 9 mei 2007 een overeenkomst gesloten voor de aankoop van zeven panden in de Kromstraat. De leegstaande panden worden dit jaar ingrijpend gerenoveerd. Vervolgens worden de panden verhuurd aan ondernemingen die bijdragen aan een aantrekkelijke Kromstraat.

De Kromstraat ligt aan één van de drukste looproutes van de binnenstad van Delft en biedt daarom veel mogelijkheden voor kwalitatief goede ondernemers. De nu aangekochte panden staan al geruime tijd leeg en hebben fors achterstallig onderhoud. De VOM Delft BV verwacht dat de aankoop van de panden in de Kromstraat de leefbaarheid van de straat en de directe omgeving ten goede komt.

Download hier de nieuwsbrief (juni 2009)
Link naar www.kromstraatdelft.nl


 

Partners

De VOM Delft BV is in juni 2006 opgericht. De gemeente Delft, Stichting Vestia Groep en Rabobank Delflanden zijn de aan de VOM verbonden partijen. 

Contact

Mocht u meer informatie willen over VOM Delft BV of over één van de projecten, neemt u dan contact op.


VOM Delft BV


Dhr. L. Pijlman

Postbus 5079
2600 GB DELFT
tel. 06 – 51414766
email: info@vom-delft.nl

K.v.K. 27289704

 

  Impressie toekomstige situatie

Download PDF: Kromstraat Impressie

kromstraat delft
  Huidige situatie Kromstraat

  Beelden start renovatiewerkzaamheden Kromstraat
d.d. 28 januari 2009
kromstraat delft
  Contactgegevens makelaar

Voor nadere informatie over de huurmogelijkheden van de panden in de Kromstraat kunt u contact opnemen met:


Van Daal Makelaardij BV
Jan-Paul van Daal
www.vandaalmakelaardij.nl
T: 015-2 127 300
F: 015-2 127 826
info@vandaalmakelaardij.nl
Voldersgracht 33 
2611 EV Delft
 
Dijksman Bedrijfshuisvesting
Jan-Willem L. Dijksman
www.dijksman.nl
T: 015-2 577 177
F: 015-2 574 525
E: info@dijksman.nl
Schieweg 57
2627 AT Delft
Postbus 233
2600 AE Delft